Touch with Sense
Massage
Tarieven
Contact
Links
Over mijzelf
Touch with Sense - home button
Natuur principes
Methode
Beroepsvereniging

Beroepsverenigingen en koepelorganisatie

Ik ben aangesloten bij navolgende beroepsverenigingen en koepelorganisatie:

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
ben ik aangesloten bij
Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn).

In geval van een klacht of geschil, kunt u in de onderbalk de link naar pagina over Klacht en Tuchtrecht aanklikken.

Ik ben in het bezit van een geldige VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag), werk conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en
houd mij aan de
wet op oneerlijke handelspraktijken.

 

Sitemap

© 2023 Touch with Sense; Disclaimer - Privacyverklaring - Klacht en Tuchtrecht